marsyberon.com
Недовършените гещалти ни вкарват в едни и същи житейски ситуации
Защо непрекъснато ни се случват едни и същи или подобни неща? Защо попадаме на един и същ тип хора? Защо, сякаш въртейки се в кръг, през няколко години изживяваме едни и същи или подобни ситуации?…