marsyberon.com
Група за себепознание чрез Гещалт терапията
/начало 10 февруари 2019 година/ Групата е мини-модел на обществото, на средата, в която всички ние живеем, работим, решаваме проблеми, радваме се и страдаме. Там, в групата, всеки ще внесе своите …