marsyberon.com
Отхвърленият – от самоизолацията до агресията
(Откъси от лекция-дискусия, проведена на 15.11.2018) Как отхвърлянето или страхът от отхвърляне влияят върху поведението ни, как твърде често ежедневните ни реакции са продиктувани от стари травми.…