marsyberon.com
Накратко за гещалт терапията
Франс Мюлмиестер е ръководител на екипа от чуждестранни обучители към Българския институт по гещалт терапия. ВИДЕО…