marsyberon.com
Когато „спасяваме“ другите, поемаме чужда отговорност
Игра по ъглите на Триъгълника на Карпман Спасяването и обгрижването имат специфично значение. Ние спасяваме хората от техните отговорности. Грижим се за отговорностите на хората вместо тях. След ко…