marsyberon.com
СОЦИАЛНА ФОБИЯ: Страхът пред въображаемия съд на другите
(Откъси от лекция-дискусия, проведена на 3.04.2018) Какво е социална фобия? – Най-общо казано, страх от общуване с непознати. Заложено ни е да се страхуваме от непознати хора и ситуации – инстинктъ…