marsyberon.com
Бъръс Скинър и „Суеверието на гълъба“
През 1947-ма година, американският поведенчески психолог Бъръс Скинър провежда експеримент с гълъби, който завинаги ще остане в историята на психологията. Ето в какво се състои той: Няколко пъти на…