marsyberon.com
С намигване към колегите
Как да разговаряте с гещалтист Този текст е опит за малък речник, който да ви помогне, ако в дома ви се завъди гещалтист (или гещалтистка, което в случая не е важно). Разбира се, той може да си е б…