marsyberon.com
ОКОВАНИЯТ СЛОН
ОКОВАНИЯТ СЛОН – Не мога – казах му. – Не мога! – Сигурен ли си? – попита ме той. – Да, толкова бих искал да седна с нея и да й кажа какво чувствам… Но знам, че не мога. Дебелия с…