marsyberon.com
Галерия
Завършване на първи випуск гещалт терапевти, обучени в България, по стандартите на Европейската асоциация за гещалт терапия (EAGT) На международната конференция на гещалт терапевтите от Европейскат…