marrzcapanang.com
Pagtakop sang Malain nga Tagsirum [series]
Pagtakop sang Malain nga Tagsirum I (Here comes the Ominous Evening I) acrylic on paper 8.5 inches x 6 inches (approx) 2016 Pagtakop sang Malain nga Tagsirum II (Here comes the Ominous Evening II) …