marmaralife.com
Haldun Taner ve İstanbul
Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır Bir gevher-i yektâdır iki bahr arasında Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır …