marmaralife.com
Gelenek ve Modernin Mezci: Nûr-u Osmâniye Camii
“Cedlerimiz inşâ etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu.” Ahmet Hamdi Tanpınar Mekân…