mariuscruceru.ro
Cîteva lecții despre simplificare (după Postul lui Daniel)
Duminică m-am ocupat de Simplificare – disciplina spirituală centrală, aflată în mijlocul Menorah, este o disciplină balama, care leagă disciplinele ipostatice, ale lăuntrului, de cele extati…