mariuscruceru.ro
Texte incomode: 1 Petru 3:1-7
1 Petru 3:1 Aşijderea şi femeile plecându-vă bărbaţilor voştri, ca deşi nu se pleacă oarecare cuvântului, prin viaţa femeilor fără de cuvânt să se dobândească. 2 Văzând viaţa voastră cea dimpreună …