maritbenisrael.wordpress.com
אודות
אני סופרת, עם עבר בינתחומי עשיר. ממייסדי בית הספר לתיאטרון חזותי. תלמידה של יוסף הירש. במשך שנים רבות חייתי בשטחי ההפקר שבין האמנויות. חשבתי, לימדתי ועשיתי תיאטרון חזותי, תיאטרון מחול, וידאו ארט, מ…