maritbenisrael.wordpress.com
אהבת מרים ילן שטקליס למיכאל
מזל ואהבה, כך התחשק לי לסיים ולהתחיל את השנה. במקור היו לי שלוש אהבות, אבל מחשש אמל"ק (המאיים שבעתיים בקרבתו ל"עמלק") הן פורקו לסדרה קטנה. זו הראשונה.…