maritbenisrael.wordpress.com
עצים מטרידים, עצים מחרידים
כשהייתי נערה התחלתי לצייר קומיקס מקברי על המלחמה הגדולה בין עיר הציפורים לעיר הפחד. אני זוכרת רק שאנשי עיר הציפורים ניצחו כי היו להם עורבים לאכול את הגוויות. הדפים אבדו כמו רבים אחרים והציורים של מ…