maritbenisrael.wordpress.com
להחזיק את השמיים לרגע (בעקבות "לא עלינו" של דנה רוטנברג ונעה מרק-עפר)
"אל תתאמץ כל כך לשחק קמצן," העיר פעם סטניסלבסקי לשחקן שגילם את הקמצן. "נסה לשחק אדם שבאמת משתוקק להיטיב עם כולם. כשמישהו מגיע לביתך … חפש משהו לתת לו. לא בכאילו, נסה למצוא משהו…