maritbenisrael.wordpress.com
על בתי הכלא של הדמיון
לצירוף "בתי הכלא של הדמיון" יש בעברית משמעות כפולה: מצד אחד אלה בתי כלא שברא הדמיון, ומצד שני אלה בתי הכלא שאוסרים את הדמיון ומסלילים אותו. בעקבות התערוכה פיראנזי/שיוטה במוזיאון תל אביב.…