maritbenisrael.wordpress.com
על "נבוכים שנים" של אריאל כהן, נבו רומנו ושני גרנות
אקדים ואומר שהעבודה הזאת גרמה לי אושר. לא רק בגלל שהשלושה מקיימים את מה שהם מבטיחים באומץ וביושרה (הישג לא מבוטל בפני עצמו) ומשהו מן הדלת הזאת נפתח גם בפני הקהל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להסבי…