maritbenisrael.wordpress.com
על "דודה לאה" מאת שומיש
שהם סמיט כתבה ביוגרפיה של לאה גולדברג לילדים. בעברית פשוטה וצחה, באהבה גדולה ללא משוא פנים, בכובד ראש עם נקודות חן של הומור, היא שוטחת את סיפורה של המשוררת החולמנית והחולנית, המנוזלת תמיד, המכוערת,…