maritbenisrael.wordpress.com
איך מסבירים מחול עכשווי לארנבת מתה? (יצא מניפסט)
הכתיבה שלי על מחול (ועל אמנות בכלל) היא סוג של אטימולוגיה, שחלקה אובייקטיבית וחלקה פיוטית ובדיונית. אני מנסה לחשוף את העושר שהוטמע בעבודות (והשראות מותירות עקבות), וגם את כפילו הלא זהה: העושר שהן מ…