maritbenisrael.wordpress.com
שלוש שהן אחת
קצרצר על הדימוי הלירי-ברוטלי-מחויך של קיי בלגוואד. שלוש תמונות שהן אחת מאירות ומעקמות זו את זו וממלאות את הרווחים ביניהן במתח, אירוניה ודו משמעות, שילוש שבו מתהדרת כידוע, כל מטפורה טובה.…