maritbenisrael.wordpress.com
אני הופך נייר לאילנות, לעץ חיים
אברהם סוצקבר מעולם לא נמנה על קומץ המשוררים הבאמת קרובים ללבי. אז איך זה שאני מוצאת את עצמי שוב ושוב בין שיריו? (נדמה לי שגיליתי את הפתרון)…