maritbenisrael.wordpress.com
על "אקס חמותי החורגת" (או איך מצאתי את עצמי להפתעתי בצד של מיכאל הנדלזלץ)
"אני חושבת שאחד הדברים שהחזיקו אותי בחיים זה שהכל בעצם – חוץ ממה שקרה וקורה וקשור למוות ולעינויים – הכל די מצחיק ביסודו." (אגי יואלי, אקס חמותה החורגת של נעמי) המשפט הזה כמו אוצר בתוכו…