maritbenisrael.wordpress.com
שני גנים, על גיא בן נר וטמיר ליכטנברג
יש משהו פלאי בדו קיום של שתי העבודות, שמאירות זו את זו על דרך הניגוד וגם קצת זולגות זו לזו לגן שלם ורב ממדי.