maritbenisrael.wordpress.com
ארכיטקטורה של הנפש
יונג אמר שהבית שרואים בחלום הוא הנפש. הבתים של לואיז בורז'ואה שייכים גם לקימורים של הגוף. לפעמים הם נוטים כמו מצבה שבורה. לשיש יש עורקים אבל הוא קר ועגול כמו איגלו: ולפעמים הוא ורדרד כמו סוכר. ככה …