maritbenisrael.wordpress.com
מה שיואל (הופמן) אמר לרונית קנו, או איך מצאתי את עצמי מעורבת עד צוואר בהצגה מוסיקלית שמנערת מעצמה בשיטתיות כל בדל של עיצוב?
אני חושדת שזה קשור לקסם שבו נולד הטקסט מתוך המילים של יואל הופמן. רונית קנו כותבת על עצמה אבל זה גם הסיפור של ילדותי, הסיפור של המחשבות שלי שנפגשו במחשבות של סופרים, ואיזה קסם מחיה ומציל זה היה.…