maritbenisrael.wordpress.com
הספר הנפלא ביותר
. "אבל סבְתי, מה עם המחבת השחור? האם גם הוא ימות אי פעם?" "שטויות, ילד," ענתה. "איך יכול משהו למות אם היה מת מהתחלה?" "אבל כף הבחישה והמחבת לא מתים," אמר היל…