maritbenisrael.wordpress.com
חיילים מתעלפים (החיים והאמנות, ראשי פרקים)
קשה להגיד את הקסם שמהלכות עלי התמונות הקומיות-טרגיות-ליריות-אירוניות-מוסיקליות האלה. ובכל זאת אנסה.