maritbenisrael.wordpress.com
על "שירים לעמליה" מאת דפנה בן צבי ועפרה עמית
בסתר לבי אני חושבת שכל שנה בילדות שווה שבע שנים, כמו אצל כלב. זו הסיבה שהפצעים כל כך עמוקים. אבל ב"שירים לעמליה" יש גם מגע קסם של ריפוי.…