maritbenisrael.wordpress.com
בואו נדבר על "נתון" של מרסל דושאן
"העבודה המוזרה ביותר שהוצגה במוזיאון כלשהו", כך כינה ג'ספר ג'ונס את "נתון" של דושאן. על היצירה שעליה עמל דושאן בחשאי, במשך עשרים שנה.…