maritbenisrael.wordpress.com
"שכנעתי את המלחים לקשור אותי" – מה שלא ידעתי על ויליאם טרנר
שכנעתי את המלחים לקשור אותי לתורן כדי להתבונן בה [בסערה]. הייתי קשור במשך ארבע שעות ולא ציפיתי להימלט [מהסערה]; אבל ראיתי עצמי מחויב לתעד אותה אם אכן אצליח להימלט. (ויליאם טרנר)…