maritbenisrael.wordpress.com
על יומייק רימייק
רננה רז מעלה את יוטיוב לבמה, כלומר מזמינה אמנים להגיב לסרטוני יוטיוב. הפורמט פשוט: קודם מראים סרטון וידאו, ואז עבודה בימתית שמתייחסת אליו. לפעמים הסדר הפוך: קודם העבודה ואחריה הסרטון, כמו בסיפור בל…