maritbenisrael.wordpress.com
בראשון לינואר לא יהיו יותר ספרים
לפני כשנתיים נחנכה בטקס מרשים "ספריית גן לוינסקי לקהילות הזרות ולתושבי שכונות הדרום בתל אביב". את הספרייה הגתה והקימה קבוצת אמנים בשם "ארטים" שהחליטה לקום ולעשות מעשה למען קהילו…