maritbenisrael.wordpress.com
שמלות של כאב (2) – רבקה הורן
"היה פער גדול מדי בין מה שהקהל ראה בדמיונו, ושהיה לעתים קרובות טעון מדי מינית על פי תחושתי, לבין חוויית היסוד שלי, כאב." רבקה הורן…