maritbenisrael.wordpress.com
קצר על עגנון והאח הגדול
אני לא רואה האח הגדול, לצערי. ניסיתי. לא מסוגלת. אני מציינת את זה רק כי המידע שלי הוא יד שנייה ושלישית, ואני מקווה שהוא לא שובש בדרך, כמו בטלפון שבור. אבל כל פרשת הארוס הנבגד והמוזמן נשמעה לי מוכרת…