maritbenisrael.wordpress.com
יום במתנה
בשנה וחצי האחרונות פועלת בגן לוינסקי בדרום תל אביב ספריית השאלה וקריאה לקהילות הזרות ולתושבי השכונות בסביבה. הספרייה מופעלת על ידי צי רחב לב של מתנדבים ויש בה ספרים בכ-16 שפות למבוגרים ולילדים. סבי…