maritbenisrael.wordpress.com
ללמוד פחד
"מעשה באחד שיצא ללמוד פחד", כך נקרא הסיפור הרביעי באוסף האחים גרים: מעשה בשני אחים, הבכור פיקח ומוצלח והצעיר טיפש וחסר תועלת. הבכור ממלא את כל בקשות האב אבל כשצריך להביא משהו בלילה, ובייח…