maritbenisrael.wordpress.com
מה ראה הירח? – פוסט המשך על "ויהי ערב" של פניה ברגשטיין
בפוסט הקודם כתבתי על "ויהי ערב" של פניה ברגשטיין על פי אנדרסן. בסערת הנפש שעורר הספר שכחתי את אנדרסן (איך שכחתי את אנדרסן?). זהו פוסט של תיקון והמשך. ההשוואה בין המקור האנדרסני לעיבוד שופ…