maritbenisrael.wordpress.com
גיבורות ילדות – המוצָא של הילדה אילת
הילדה אילת, מאת קדיה מולודובסקי מיידיש: נתן אלתרמן בוורשה, בפרוור נידח, ביצה, חצר ובית שח. שם גרה הילדה אילת ויש לה שמשיה כחלחלת. האב נפח שחור מפיח, האם ידיה לא תניח. הגג רעוע וגוחן ומתחתיו ציפור ב…