maritbenisrael.wordpress.com
על ספריית גן לוינסקי למהגרי עבודה ופליטים
"בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר."* עגנון ספריית גן לוינסקי למהגרי עבודה ופליטים הוקמה בשנת 2009 כפרוייקט אורבני-קהילתי-אמנותי של ארטים, צוות אמנות בינתחומי. כל פר…