maritbenisrael.wordpress.com
גינה לאורפאוס (על פול קליי)
מוקדש לשועי רז, ספינה קטנה ששולחת אורותיה אני תמיד קוראת את שמות היצירות בתערוכות. זה מין ריקוד כזה: משקיפים ממרחק, מתקרבים אל הקיר, מתכופפים, מזדקפים, מתרחקים, וחוזר חלילה. בדרך כלל זה לא מוסיף ול…