maritbenisrael.wordpress.com
חייל הבדיל האמיץ
החלק הראשון של הפוסט הזה עוסק בסיפורו של אנדרסן "חייל הבדיל האמיץ" ויכול לשמש גם מבוא לתיאטרון חפצים. החלק השני מסביר את תיאוריית התיאטרון האפי של ברכט באמצעותו. ויש גם חלק שלישי נפרד, שמ…