maritasoverpeinzingen.wordpress.com
Zwerver
Eigenlijk schaam ik me ervoor. Dat ik soms geïrriteerd ben als alweer diezelfde daklozenkrantverkoper voor de supermarkt staat. En dat ik me daar dan weer ongemakkelijk onder voel, maar dat ik ook …