maritasoverpeinzingen.wordpress.com
#Rokjesgate
Sinds het Watergateschandaal uit de jaren 70 van de vorige eeuw is het in om ieder schandaal, hoe klein ook, te voorzien van de uitgang -gate. Deze week werden we in dit land verblijd met een nieuw…