marinknezovic.info
Ćaća Prijam, a Hektor barba
Nigdje toliko laži koliko u hvaljenju precima.