marinknezovic.info
Vukovina – crkva Pohoda Blažene Djevice Marije
Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini građena od polovice 17. do kraja 18. stoljeća.