marinknezovic.info
Demokracija je (i) ukidanje dugova
Ukidanje nepravedenih dugova je u samom temelju demokracije još od antičkog doba.